tel  06-54 71 79 82   GRATIS ADVIESGESPREK

FAQ

Indien uw eigen tussenpersoon of financieel adviseur al Verzilvermijvastconsulent is, kunt u zich tot hem wenden. U kunt ook contact opnemen met Verzilvermijvast onder nummer 070-7470001 waarna wij u verder helpen.

Verzilvermijvast betaalt u in twee gedeelten (tranches). De eerste tranche bedraagt 90% van de vrije verkoopwaarde. Deze wordt getaxeerd door een onafhankelijke NVM of VBO makelaar bij u in de buurt. Wanneer u het huurcontract met Verzilvermijvast beëindigt ontvangt u de tweede tranche. Deze tweede tranche is gelijk aan 10% van de getaxeerde waarde.

Rekenvoorbeeld:
Een makelaar taxeert uw woning op €200.000,-. U ontvangt dan van Verzilvermijvast €180.000,- minus eenmalige kosten (*). Na 10 jaar beëindigt u de huur. U heeft dan nog recht op €20.000,-

(*) De huur van het eerste jaar wordt vooruit betaald. Verzilvermijvast rekent € 1.000,-. aan eenmalige afsluitkosten. De borg bedraagt drie maanden huur en deze ontvangt u terug wanneer u bij het beëindigen van de huur de woning in dezelfde staat oplevert. Met de Verzilvermijvastconsulent bepaalt u de vergoeding voor zijn dienstverlening. Alle bovengenoemde bedragen worden verrekend in de afrekeningsnota bij de notaris.

Op het moment dat de verkoop bij de notaris wordt geregeld.

Zodra de woning wordt verkocht, maar uiterlijk 3 maanden na leeg opleveren van de woning. Voor het bepalen van de waarde wordt dan de door een onafhankelijke makelaar getaxeerde waarde aangehouden. Wanneer u de huur echter binnen 5 jaar na de ingangsdatum van het contract opzegt, wordt tweede tranche uitgekeerd wanneer de woning is verkocht.

Verzilvermijvast werkt voor wat betreft de taxatie samen met onafhankelijke NVM Makelaars. Hun taxatie wordt vervolgens gevalideerd door het NWWI waardoor een objectieve en betrouwbare woningtaxatie gewaarborgd is (zie ook www.site.nwwi.nl). Een beroep is derhalve niet mogelijk. U kunt ervoor kiezen om de taxatie te aanvaarden of niet in zee te gaan met Verzilvermijvast.
Nee, de tweede tranche wordt altijd uitbetaald aan uw erfgenamen.

Ook wanneer u een hypotheek heeft kunt u uw woning aan Verzilvermijvast verkopen en terug huren. De maximale hypotheek die wij accepteren is gelijk aan 50% van de getaxeerde waarde van de woning. De bestaande hypotheek wordt ingelost door Verzilvermijvast en ingehouden op de eerste tranche.

Wanneer Verzilvermijvast de woning van u heeft overgenomen gaat u een huurcontract voor onbepaalde tijd met Verzilvermijvast aan. De huur bedraagt 6% op jaarbasis van de vrije verkoopwaarde en wordt geïndexeerd op basis van de huurindexatie van het CBS.

Rekenvoorbeeld: uw woning heeft een vrije verkoopwaarde van €200.000,-. U betaalt dan per maand €1.000,-. Lasten die u als eigenaar heeft komen te vervallen. Zo betaalt u geen onroerende zaakbelasting, opstalverzekering en onderhoud meer. In dit voorbeeld bespaart u minimaal ruim €125- per maand en zijn uw netto woonlasten €875,- per maand.

Ter vergelijking: de gemiddelde huurprijs per vierkante meter in Nederland bedraagt momenteel €12,49 per vierkante meter. In de Randstad ligt dat aanzienlijk hoger. Zo is de gemiddelde huurprijs in Amsterdam €20,18/m2, in Den Haag €13,68/m2 en in Utrecht €13,81/m2. (Bron: Pararius).

Ja, de huurwet geldt ook voor u.

Ja, dat mag. Over die periode wordt dan geen huurindex berekend.

Ja, dat mag. Wanneer u de huur echter binnen 5 jaar na de ingangsdatum van het contract opzegt, rekent Verzilvermijvast een opzegvergoeding:

10% van de initiële verkoopwaarde bij opzegging in het eerste jaar
8% van de initiële verkoopwaarde bij opzegging tussen jaar 1 en 2
6% van de initiële verkoopwaarde bij opzegging na jaar 2 en 3
4% van de initiële verkoopwaarde bij opzegging na jaar 3 en 4
2% van de initiële verkoopwaarde bij opzegging na jaar 4 en 5
0% van de initiële verkoopwaarde bij opzegging na jaar 5 en verder

Bij overlijden binnen 5 jaar betaalt Verzilvermijvast altijd 95% uit.

Indien u binnen 5 jaar na ingangsdatum de huur beëindigt en zelf een huurder aanlevert die door Verzilvermijvast wordt geaccepteerd zal ook geen opzegvergoeding in rekening gebracht. Let wel: de tweede tranche wordt pas betaald als de woning door Verzilvermijvast is verkocht.

Ja, dat kan. U heeft na ondertekenen van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd. Wanneer u binnen die periode toch besluit dat u uw huis niet aan Verzilvermijvast wilt verkopen, dan kunt u zonder extra kosten de transactie annuleren.

Ja. U kunt uw woning verkopen en ontvangt dan onmiddellijk 100% van de vrije verkoopwaarde. Uiteraard zult u dan wel moeten verhuizen. Een andere mogelijkheid is het aangaan van een hypotheek. U dient dan wel over voldoende inkomen te beschikken. Indien u voldoende inkomen heeft is dit gezien de lage rentestand voordeliger dan verkopen aan- en terug huren van Verzilvermijvast. Uiteraard behoudt u in geval u zou kiezen voor een hypotheek als eigenaar wel de kosten van onderhoud, onroerende zaak belasting, de opstalverzekering en eventueel de VVE bijdrage.

U gaat met Verzilvermijvast een huurcontract aan voor onbepaalde tijd. U bepaalt zelf hoe lang dat is. Uiteraard is de in de Nederlandse wet verankerende huurbescherming ook op u van toepassing.
De wet is daar duidelijk over. Koop breekt geen huur. De nieuwe eigenaar van de woning is wettelijk verplicht de huurovereenkomst te respecteren.
Bepaalde kosten die u als eigenaar heeft komen te vervallen. Deze besparing kan behoorlijk oplopen. Denk onder andere aan het vervallen van de premie voor de opstalverzekering en de onroerende zaak belasting (OZB). Ook het onderhoud van de woning en de eventuele VVE bijdrage komen niet meer voor uw rekening.
De kosten voor een taxatie variëren, maar bedragen gemiddeld €350,-. De kosten voor een bouwtechnische keuring zijn afhankelijk van de grootte van uw woning, maar bedragen gemiddeld €300,-. Verzilvermijvast betaalt 50% van de kosten, de andere 50% zijn voor uw rekening. Uw kosten betalen wij terug wanneer u en Verzilvermijvast tot zaken komen.

Verzilvermijvast betaalt deze kosten en maakt gebruik van de diensten van een gespecialiseerde notaris.
Uw adviseur en u maken vooraf een afspraak over zijn beloning. De beloning wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst bij de notaris verrekend.
Verzilvermijvast koopt woningen met een vrije verkoopwaarde tussen 0 en €300.000,-. De woning staat op eigen grond of de erfpacht is eeuwigdurend afgekocht. Ons werkgebied is de Randstad en enkele grote provinciesteden. Wij verzoeken u vriendelijk contact op te nemen met uw Verzilvermijvastconsulent voor de exacte gebieden.

Ja, wij accepteren ook appartementen. Voor de acceptatie is het wel belangrijk dat de VVE bijdrage en/of servicekosten redelijk zijn. Wanneer deze door omstandigheden voor Verzilvermijvast niet acceptabel zijn wordt de aanvraag niet geaccepteerd of worden de kosten doorberekend aan de huurder.

Ja, Verzilvermijvast betaalt deze bijdrage tot een maximum van €150,- per maand. Indien de maandelijkse bijdrage hoger is zullen we daarover een afspraak moeten maken.

Nee, Verzilvermijvast behoudt zich te allen tijde het recht voor woningen die worden aangeboden te weigeren.

Verzilvermijvast richt zich op woningen van mensen waarbij de kostwinner 55 jaar of ouder is.