tel  06-54 71 79 82   GRATIS ADVIESGESPREK

Hoe het werkt

Hoe het werkt:

In het hele proces wordt u begeleid door een Verzilvermijvastconsulent. Deze ervaren financieel adviseurs kunnen al uw vragen beantwoorden en zorgen ervoor dat u een weloverwogen besluit kunt nemen.

Offerte aanvraag

STAP 1

Samen met de Verzilvermijvastconsulent vult u het inventarisatieformulier in. Op het formulier worden de gegevens ingevuld die nodig zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen.

De waarde bepaling

STAP 2

Het ingevulde inventarisatieformulier wordt verzonden naar Verzilvermijvast.

Wij regelen een taxatie via een onafhankelijke NVM makelaar en eventueel een bouwtechnische keuring via de Vereniging Eigen Huis.

De kosten van de taxatie en de bouwtechnische keuring worden in eerste instantie voor 50% bij u in rekening gebracht en dienen vooraf betaald te worden.

Wanneer de woning aan Verzilvermijvast is verkocht betalen wij u deze kosten terug.

Het voorstel

STAP 3

Nadat Verzilvermijvast de rapportages van de NVM makelaar en de Vereniging Eigen Huis heeft ontvangen sturen wij u via uw Verzilvermijvastconsulent de waardebepaling en een voorstel.

Behalve de waardebepaling van uw woning bevat dat voorstel onder meer een huurovereenkomst, een koopovereenkomst, akte van levering, een volmacht tot levering/hypotheek en hypotheekakte (waarmee u zekerheid verkrijgt m.b.t. de betaling door Verzilvermijvast).

De afwikkeling

STAP 4

Indien u akkoord gaat met het voorstel van Verzilvermijvast ontvangt u alle officiële documenten.

Vervolgens wordt met de notaris een afspraak gemaakt om de overdracht te regelen. Op de dag dat de levering plaats vindt ontvangt u van Verzilvermijvast de eerste tranche minus 1 jaar huur, de eenmalige afsluitkosten van € 1.000,-, de borg en de bemiddelingskosten van de Verzilvermijvastconsulent (*).
Tegelijkertijd gaat het huurcontract in. U ontvangt de kosten die gemaakt zijn voor de taxatie en de bouwtechnische keuring terug. De notariskosten en overdrachtsbelasting komen voor rekening van Verzilvermijvast.

(*) De huur van het eerste jaar wordt vooruit betaald. Verzilvermijvast rekent € 1.000,-. aan eenmalige afsluitkosten. De borg bedraagt drie maanden huur en deze ontvangt u terug wanneer u bij het beëindigen van de huur de woning in dezelfde staat oplevert. Met de Verzilvermijvastconsulent bepaalt u de vergoeding voor zijn dienstverlening. Alle bovengenoemde bedragen worden verrekend in de afrekeningsnota bij de notaris.