Mevrouw van Gennip (71 jaar) heeft een eigen huis met een marktwaarde van €210.000 en een flinke overwaarde.
Omdat zij zich wat zorgen maakte over wat er met haar huis zou gebeuren als zij er niet meer zal zijn, richtte zij zich tot Verzilvermijvast. Zij had gehoord dat haar kinderen, die het huis zouden erven, te maken krijgen met een fikse aanslag van de belastingdienst. Ook als het huis nog niet verkocht is! Geld wat haar kinderen niet op de plank hebben liggen. Bovendien wil zij haar kinderen niet opzadelen met alle rompslomp rondom de verkoop van haar huis. Zij vroeg zich af of het misschien een idee zou zijn om de overwaarde van haar woning vrij te maken, en haar kinderen een schenking te doen. Beide kinderen hebben een eigen huis, waar het nodige aan moet worden verbouwd, dus daar zou ze ze een groot plezier mee doen.

Erfbelasting kan oplopen tot 40%
Niet leuk om over na te denken, maar wel heel slim van mevrouw van Gennip! Haar kinderen zullen inderdaad na haar overlijden, te maken krijgen met erfbelasting. Voor partners en (pleeg)kinderen is dat al 20%, maar voor kleinkinderen en overige erfgenamen kan oplopen tot zo’n 40%! Mevrouw van Gennip zou haar huis natuurlijk kunnen verkopen en een klein appartement gaan huren. Zij moet er echter niet aan denken om haar vertrouwde omgeving te verlaten. Al eerder vroeg zij aan haar financieel adviseur of zij een hypotheek kon krijgen. Maar de banken weigerden haar verzoek, omdat haar inkomen te laag is. Met de constructie van Verzilvermijvast kan zij echter wel uit de voeten. Als zij haar huis verkoopt aan Verzilvermijvast en haar (t)huis vervolgens terug huurt, hoeft zij niet te verhuizen. Bovendien is zij dan niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud aan de woning, en scheelt het haar in vaste lasten. Verzilvermijvast betaalt 100% van de overwaarde van haar woning, waarbij zij de eerste 90% direct in handen krijgt.

Met de vrij gekomen overwaarde kan zij haar kinderen een schenking doen
Ouders mogen aan hun kinderen en pleegkinderen – ongeacht hun leeftijd – elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Het bedrag geldt per kind.
Daarnaast zijn er vrijstellingen die je maar 1 keer in je leven mag gebruiken
Om gebruik te kunnen maken van deze vrijstellingen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
Uw kinderen zijn tussen de 18 en 40 jaar oud.
U schenkt aan uw kinderen of pleegkinderen.
Is uw kind 40 jaar of ouder, maar is de partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt de eenmalige vrijstelling ook.
U mag eenmalig € 25.322 belastingvrij schenken aan uw kind.
U mag daarbij zelf bepalen wat u met het geld doet.
U mag het bedrag ook verhogen tot € 52.752
Maar dán moet uw kind het meerdere gebruiken voor de financiering van een eigen woning of dure studie.
Meer weten over de vrijstelling voor een eigen woning? Ga naar de pagina Vrijstelling voor een eigen woning.
Meer weten over de vrijstelling voor een eigen studie? Ga naar de pagina Voorwaarden vrijstelling voor een studie of opleiding.

Voorwaarden schenkingsvrijstelling kind in 2016
Als u een schenking doet aan een kind, in geld of goederen, is hiervan in een jaar bijna € 5.300 euro vrijgesteld van belasting. Maakt u dus € 5.000 euro over in 2016, dan betaalt uw kind daarover geen belasting. Maar er zijn hogere vrijstellingen mogelijk als uw kind en of diens partner jonger is dan 40 jaar. Dat kan onder voorwaarden of zonder voorwaarden. U kunt ervoor kiezen om eenmalig tot € 25.499 euro te schenken, bestedingsvrij voor de ontvanger, zonder voorwaarden zonder schenkbelasting. Als u meer wilt schenken kan deze vrijstelling oplopen tot ongeveer € 53.000 euro, het tienvoudige. Voorwaarde hierbij is dat u bij de notaris een schenkingsakte op laat stellen en dat aan de schenking de voorwaarde wordt verbonden dat de schenking voor zover hoger dan € 25.499 euro volledig wordt besteed aan het kopen of verbeteren van een eigen woning of dat met dit geld een dure studie zal worden gevolgd. Voor de extra hoge vrijstelling moet dus een voorwaardelijke schenking worden gedaan. Als de voorwaarde niet wordt vervuld, dan is ook de schenking onder gebruikmaking van de hoge vrijstelling nietig en herroepbaar.

Belastingvrij tot € 100,000 schenken mag weer in 2017!
In 2017 mag dat, net als in het afgelopen jaar, weer € 100.000 zijn. Bekijk hier een filmpje van De Financiele Telegraaf, waarin Bernard Vogelzang een aantal tips geeft over hoe u in 2017 slim kunt schenken aan kinderen, kleinkinderen of vrienden, en veel geld kunt besparen.

Bron: Belastingdienst