tel  06-54 71 79 82   GRATIS ADVIESGESPREK

In de praktijk

U zou graag wat ruimer willen leven, u heeft geld nodig om zorg in te kopen of u wilt bijvoorbeeld uw kinderen helpen middels een schenking? U zou natuurlijk uw woning kunnen verkopen om de overwaarde in uw woning vrij te maken, maar in veel gevallen is dat niet gewenst. Uw sociale leven speelt zich in en om uw woning af. Er zijn weinig andere betaalbare woningen in de buurt en uw huis zit vol herinneringen.

Een hypotheek nemen is voor u meestal niet mogelijk omdat de banken u niet accepteren. Verzilvermijvast biedt u nu een oplossing voor uw probleem.

Bekijk hieronder ervaringen:

 

Aanvraagformulier

 

Ruimer leven

Victor en Anna wonen in een hypotheekvrije woning die ze 34 jaar geleden voor €45.000,- hebben gekocht en aan hun specifieke wensen hebben aangepast. Om wat meer financiële armslag te krijgen, verkopen ze hun woning aan Verzilvermijvast.

Een onafhankelijk taxateur bepaalt daartoe de waarde op €210.000,-. Van Verzilvermijvast ontvangt het echtpaar €189.000,-.

Hun kosten gaan behoorlijk omlaag. Zo hoeft er geen OZB en erfpacht meer te worden afgedragen, vervalt de premie van de opstalverzekering en ook het onderhoud komt voor rekening van Verzilvermijvast. Opgeteld is dat zo’n €145,- per maand. Daar tegenover staat een maandelijkse huur van €1.050,- hetgeen ze van hun maandelijkse inkomen, mede door het wegvallen van de kosten, gemakkelijk kunnen betalen. Voor het bedrag dat ze onderaan de streep dus maandelijks betalen, zo’n €905,-, kunnen ze geen vergelijkbare woning huren. Zeker niet in de buurt waar zij al lang met veel plezier wonen.

Na 10 jaar besluiten Victor en Anna toch kleiner te gaan wonen. Zij verhuizen naar een appartement in de stad, waar ze alles bij de hand hebben. Zij hebben nog recht op de resterende 10%, hetgeen neerkomt op een bedrag van €21.000,-.

Schenken

Hans (76) en Esther (72) kochten in 1985 hun huis voor €60.000,-. Zij hebben één zoon, Jacob, die door de economische omstandigheden al drie jaar werkloos is. Hoewel Hans en Esther prima kunnen rondkomen van hun AOW en pensioen, hebben ze geen spaargeld. Toch zouden zij Jacob en zijn gezin graag een handje willen helpen. Ze besluiten daarom in zee te gaan met Verzilvermijvast.

Wie slim schenkt aan zijn kinderen of aan vrienden, kan veel belasting besparen. Bernard Vogelsang van DFT Geld heeft een aantal tips.

 

Hun huis wordt getaxeerd en blijkt een vrije verkoopwaarde te hebben van
€250.000,-. Verzilvermijvast betaalt Hans en Esther per direct de eerste tranche, wat neerkomt op €225.000,-. De verkoop wordt bekrachtigd bij de notaris. Er valt een last van ze af.

Ze hebben van de één op de andere dag een groot bedrag op hun spaarrekening staan waarmee ze Jacob kunnen helpen en dingen kunnen doen die anders niet voor hun zouden zijn weggelegd. Uiteraard betalen ze huur, maar diverse kosten die ze als eigenaar hadden, zoals OZB en de opstalverzekering hoeven ze niet meer te betalen. Ook het onderhoud en het regelen daarvan, wordt nu door Verzilvermijvast gedaan.

Dus ze hebben een goedgevulde spaarpot, ze kunnen Jacob af en toe wat toestoppen én ze kunnen blijven wonen in het huis waar ze al ruim 30 jaar met veel plezier wonen.

Na 6 jaar verhuizen Hans en Esther naar een verzorgingshuis. Zij beëindigen de huurovereenkomst waarna de woning door Verzilvermijvast wordt verkocht. Verzilvermijvast betaalt hen vervolgens de tweede tranche uit. Deze bedraagt €25.000.

Zorg inkopen

Nooit getrouwd, geen kinderen maar wel veel sociale contacten. En hoewel in de herfst van zijn leven, gaat Freek nog regelmatig naar zijn stamkroeg. Hij is 81 jaar en woont vanaf zijn geboorte in het huis dat hij van zijn ouders heeft geërfd. Door fysieke problemen wordt hij minder mobiel en moet zijn woning worden aangepast. Eigenlijk wil hij ook meer zorg dan hem nu door de gemeente via de WMO wordt geboden. Freek wil niet verhuizen dus besluit hij zijn huis te verkopen aan Verzilvermijvast.

Een taxateur bepaalt de waarde op € 200.000,- waarvan hij gelijk €180.000,- ontvangt en vrijwel onmiddellijk de noodzakelijke aanpassingen kan laten uitvoeren. De huur bedraagt €1.000,- per maand waartegenover een besparing staat van €135,- aan onderhoud, OZB en opstalverzekering.

Freek wil de € 865,- netto woonlasten verder verlagen. Daarom zet hij van het bedrag dat hij ontvangt € 12.000,- op een spaarrekening. Hij onttrekt daaraan €200,- per maand. Zo heeft hij de komende 5 jaar aan netto woonlasten nog maar €665,-, heeft hij zorg in kunnen kopen én een leuke spaarpot.

Vijf jaar na de verkoop aan Verzilvermijvast overlijdt Freek. In zijn testament heeft Freek bepaald dat zijn erfenis naar een goed doel wordt overgemaakt. Hierdoor ontvangt het goede doel uit de erfenis van Freek €20.000,- plus hetgeen nog over is van de eerste tranche.