Meneer van Wijk is bijna 68 jaar. Hij woont met zijn vrouw al heel wat jaren met veel plezier in een eengezinswoning in Rijswijk. “Als de muren konden praten, dan zouden ze eindeloos vertellen over alles wat wij hier hebben meegemaakt”, zegt hij met pretlichtjes in de ogen. Onze kinderen, twee jongens, zijn hier geboren en getogen. Ons hele sociale leven speelt zich rondom ons huis af. Meneer van Wijk wil, als het even kan, nooit meer verhuizen.

Woning aanpassen aan de wensen die met de ongemakken zijn meegekomen
De echtgenote van meneer van Wijk, is een half jaar geleden ernstig ziek geworden. Hoewel zij zich goed heeft hersteld, hebben de naweeën van de ziekte er voor gezorgd dat zij belemmerd wordt in haar dagelijks handelen. Zo is trappen lopen een uitputtingsslag geworden en bij het douchen is zij erg bang om te vallen. Hoewel zij het huishouden samen doen, worden ook de dagelijkse klussen een pittige opgave voor het echtpaar. Zij kwamen samen tot de conclusie, dat zij hun huis moesten aanpassen aan de wensen die met de ongemakken zijn meegekomen, en hulp bij huishoudelijke taken zouden moeten regelen.

Geen thuiszorg
Meneer van Wijk had gehoord dat hij een beroep op de gemeente kon doen voor een bijdrage in de kosten voor het aanpassen van de badkamer en de installatie van een traplift. Na het invullen van alle formulieren voor de aanvraag, en een keukentafelgesprek met een Wmo consulent, brak het grote wachten aan. Uiteindelijk kreeg meneer van Wijk bericht, dat hij slechts een klein gedeelte van de nodige aanpassingen in de woning vergoed zou krijgen. Omdat meneer nog redelijk fit is, en mevrouw niet bedlegerig, komen zij bovendien niet in aanmerking voor thuiszorg. Een bittere teleurstelling!

Weinig spaargeld op de bank, maar wel flinke overwaarde
Meneer en mevrouw van Wijk hebben niet veel spaargeld en moeten rondkomen van AOW en een niet al te hoog pensioen. Wel hebben zij een flinke overwaarde in hun eigen huis zitten. Deze overwaarde wilden zij opnemen, door een extra hypotheek te nemen. Omdat de woning bijna is afbetaald, dacht meneer van Wijk dat dat geen probleem moest zijn. Het tegendeel bleek echter waar, omdat banken naar het inkomen en de leeftijd van de aanvrager(s) kijken. Van zijn financieel adviseur kreeg van Wijk te horen over een nieuw product op de markt ‘Verzilvermijvast’. Een financieel product waarbij mensen van 55 jaar en ouder de mogelijkheid wordt geboden,verzilvermijvastbrochure om de overwaarde in het eigen huis te verzilveren, zonder dat zij hoeven te verhuizen. Hierbij verkoop je je huis aan verzilvermijvast, en wordt je vervolgens huurder van je eigen (t)huis. De adviseur van het echtpaar heeft voorgerekend of de constructie van Verzilvermijvast een goede oplossing zou zijn. Verzilvermijvast betaalt 100% van de marktwaarde van de woning, waarvan 90% ineens. Het geld wat vrij komt, kan het paar inzetten om het huis aan te passen en om zorg in te kopen. Zij gaan een marktconforme huur betalen, en zijn als huurder niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud aan het huis. Enkele vaste lasten, zoals de OZB, komen te vervallen.

Meneer van Wijk is blij met deze oplossing voor zijn probleem. Hij was al bang dat hij zijn fijne buurt met alle bekenden moest gaan verlaten om kleiner in een flat te gaan wonen, in een buurt waar zij niemand kennen.

In verband met de privacy, zijn de namen in deze blog gefingeerd.