tel  06-54 71 79 82   GRATIS ADVIESGESPREK

Verzilvermijvast

In Nederland zijn veel mensen steenrijk. Het vermogen zit in de eigen woning, waar vaak geen hypotheek meer op rust. Het geld zit echter letterlijk en figuurlijk vast, men kan er niet aankomen. Verzilvermijvast maakt het mogelijk de overwaarde die vast zit in de woning te verzilveren.

Na de Tweede Wereldoorlog was er een grote vraag naar betaalbare woningen. Deze schaarste duurde tot de 70’er jaren. Een decennium later, tijdens de crisis van de 80’er jaren, werden stimulerende maatregelen genomen om het kopen van een woning aantrekkelijk te maken. Nu is ca. 60% van de huizen in particulier eigendom, waardoor onroerend goed een belangrijke vermogenscomponent is. Dit vermogen zit veelal vast in woningen waar geen hypotheek op rust. Er zijn redenen waarom u dat kapitaal aan zou wil wenden: ruimer leven, het inkopen van zorg of kinderen helpen middels een schenking. U zou daartoe uw woning kunnen verkopen maar het sociale aspect van de leefomgeving zou dan komen te vervallen. Een hypotheek is voor u meestal niet mogelijk. In 2013 is op gezamenlijk initiatief van onder andere De Vereniging Eigen Huis en de Rijksoverheid, de Taskforce Verzilveren in het leven geroepen. Deze Taskforce stelde zich ten doel, het in kaart brengen van en een oplossing te zoeken voor het probleem waar mensen van 65 jaar en ouder tegenaan lopen die hun overwaarde willen verzilveren, terwijl zij kunnen blijven wonen in hun eigen woonomgeving.

Bekijk rapport

 

 

 

verzilvermijvast-wonen-bank-600

verzilvermijvast-knuffel-600

Verzilvermijvast heeft het eindrapport, wat door alle leden van de Taskforce op 14 mei 2014 aan minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst is aangeboden, uitvoerig bestudeerd en biedt u nu de mogelijkheid om het vermogen in uw eigen huis op te nemen, zonder dat u hoeft te verhuizen.

U verkoopt uw woning aan Verzilvermijvast, waarna u uw ‘thuis’ zo lang u dat wenst terug kunt huren. Bij het bepalen van de waarde van de woning gaan wij uit van de waarde op het moment dat u uw woning aan Verzilvermijvast verkoopt. Deze waarde wordt bepaald door een onafhankelijke NVM makelaar en gevalideerd door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Hiermee is de objectiviteit van de waardebepaling gewaarborgd. U wordt in twee delen (tranches) betaald. De eerste betaling ontvangt u direct en bedraagt 90% van de getaxeerde waarde. De resterende 10% ontvangt u wanneer u de huurovereenkomst met Verzilvermijvast beëindigt.

Rekenvoorbeeld:

Henk en Wilma gaan in zee met Verzilvermijvast. Hun huis wordt getaxeerd en blijkt een vrije verkoopwaarde te hebben van €200.000,-. Na 10 jaar besluiten zij de huurovereenkomst met Verzilvermijvast te beëindigen omdat ze kleiner willen gaan wonen. Dat betekent dat Henk en Wilma recht hebben op de tweede tranche. In het schema hieronder ziet u wat zij ontvangen.

Verzilvermijvast betaalt:

1e tranche (bij verkoop woning aan Verzilvermijvast) €180.000,- minus eenmalige kosten*
2e tranche  €20.000,-

 

* De huur van het eerste jaar wordt vooruit betaald. Verzilvermijvast rekent € 1.000,-. aan eenmalige afsluitkosten. De borg bedraagt drie maanden huur en deze ontvangt u terug wanneer u bij het beëindigen van de huur de woning in dezelfde staat oplevert. Met de Verzilvermijvastconsulent bepaalt u de vergoeding voor zijn dienstverlening. Alle bovengenoemde bedragen worden verrekend in de afrekeningsnota bij de notaris.

Download de brochure

 

 

 

Maandhuur = 6% van de vrije verkoopwaarde gedeeld door 12.

In het bovenstaande voorbeeld betekent dat 6% van € 200.000,- : 12 = €1.000- per maand.

Voorts komt een aantal uitgaven zoals onderhoud, OZB en de opstalverzekering voor u te vervallen. In het voorbeeld vertegenwoordigen deze kosten ongeveer €150,-. Als huurder betaalt u dus per saldo €850,- per maand maar beschikt daarentegen wel onmiddellijk over € 180.000,-, op langere termijn nog eens aangevuld met €20.000,- waardoor u totaal 100% van de waarde van uw woning heeft ontvangen.

Voorwaarden

Verzilvermijvast stelt wel een aantal voorwaarden:

  • Zo richten we ons uitsluitend tot huiseigenaren waarbij de kostwinner 55 jaar of ouder is.
  • De bestaande hypotheek mag maximaal 50% van de getaxeerde waarde zijn.
  • De getaxeerde waarde van de woning mag maximaal €300.000,- bedragen.
  • Voorts moet de woning op eigen grond staan of is de erfpacht eeuwigdurend afgekocht.